Du finner NLM Gjenbruk Karmøy i Øygardstunet Senter, Øygarden 2, 4262 Avaldsnes.

Vår butikk i Åkrehamn fra 2007 - oktober 2014.

Gjenbruk Åkrehamn, ved Tjøsvollbroen, ble åpnet november 2007.

Butikken hadde sin siste salgsdag lørdag 4. oktober 2014. 

Ny butikk åpnet i Øygardstunet Senter på Avaldsnes lørdag 18.oktober 2014, og navnet ble endret til Gjenbruk Karmøy.

De nye lokalene er på ca. 900 kvadratmeter. Alt på et plan.

Du finner oss også på Facebook og Instagram!

Gjenbruk Karmøy er en av mange butikker i NLM Gjenbruk.

Den første gjenbruksbutikken i regi av NLM Gjenbruk ble åpnet i november 2005.

Vår tid roper etter bedre forvaltning og ressursutnyttelse. Søppelmengden må reduseres, verdier og miljø må tas bedre vare på.

Gjenbruksbutikker er viktige institusjoner i denne sammenheng. – Varer/ting med stor nytte- og bruksverdi tas imot og formidles videre til nye eiere og brukere. Og dette gir midler/penger til hjelpearbeid hvor behovene er store!

Vårt motto  FORVALTNING – FORDELING er uttrykk for denne todelingen.

Norsk Luthersk Misjonssamband prioriterer områder og folkegrupper i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Alt arbeid knyttet til gjenbruksbutikkene er basert på frivillighet. Ingen lønnes, og dermed blir beløpene som kan komme vanskeligstilte medmennesker i andre verdensdeler til gode, store.

Denne virksomheten er samtidig helt avhengig av givere, hvor det som kan unnværes og har verdi overlates vederlagsfritt til gjenbruksbutikkene.

Gjenbruksbutikker representerer altså et bredt samarbeid – eiere, frivillige ulønnede medarbeidere og givere i Norge, og vanskeligstilte mottakere i andre verdensdeler. – Dette samarbeidet oppleves både svært fruktbart og inspirerende!

For nærmere informasjon, ta kontakt med vår sentral administrasjon.

 

Vår nye butikk åpnet 18. oktober 2014 i Øygardstunet Senter.