NLM Gjenbruk støtter helseprosjekt i Etiopia

 
Det nytter virkelig, vi i NLM Gjenbruk støtter NLM sitt globaldiakonale arbeid. Gjennom våre butikker får vi være med å bety en forskjell.
 
Ved å gi og handle i våre butikker er du med å støtter et viktig arbeid.
 
NLM Gjenbruk er en kjede med 28 Gjenbruksbutikker fra Tromsø i Nord til Kr.Sand i sør. 
 
Vi har over 1300 frivillige som jobber gratis i våre butikker. Alt vi selger har vi fått og alt overskudd prioriteres inn mot NLM sitt bistandsarbeid. En del av overskuddet går også til noen av NLMs frivilligsentraler i Norge.
 
Kjeden er eid av Norsk Luthersk Misjonsamband.