Jubileumsservise, spesiallaget for Bokklubben Nye bøkers medlemmer av Gerd Alfsen.kr 90,-